Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

VESELĪBAS PROJEKTA AKTIVITĀTES JŪLIJĀ UN AUGUSTĀ
12.07.2017


 

 

ESF projekta ietvaros “ Veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Strenču novadā” aizvadītajā mācību gadā esam realizējuši vienu no aktivitātēm - peldētapmācību  3.- 4.klases skolēniem. Tā turpināsies arī nākamos divus mācību gadus. 

Turpinot realizēt projekta aktivitātes, no 17.- 21. jūlijam norisināsies bezmaksas sportisko aktivitāšu dienas nometne novada specializētai bērnu grupai.

Augustā plānoti vairāki pasākumi:

  • =  Lekciju un nodarbību cikls bērniem un vecākiem sadarbībā ar  Strenču PNS psihiatriem. Pirmā nodarbība plānota augusta beigās Strenču novada vidusskolas telpās vecāku kopsapulces ietvaros. Konkrēti datumi un laiki tiks precizēti sakarā ar ārstu, speciālistu savstarpēju vienošanos.
  • =  Notiks interaktīvas nodarbības “Ēd taupīgi, bet veselīgi”- kvalificēta pavāra demonstrējumi, kā pagatavot ekonomiski, bet veselīgi un garšīgi, izmantojot dārzeņus, dažādu graudaugu produktus u.c.
  • =  Sporta aktivitāšu diena ”Kustību nodarbības dabā”- sezonai atbilstošu sportisko aktivitāšu diena visu dzimumu un vecumu novada iedzīvotājiem. 

Projektā “Veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Strenču novadā” visi pasākumi ir bezmaksas. Tādēļ aicinām  ikvienu izmantot šīs iespējas un līdzdarboties. Konkrētāka informācija sekos afišās un novada mājas lapā. Vēlamies informēt, ka visi pasākumi, kas plānoti projekta ietvaros, ir iedzīvotāju interešu atbalstoši. Turpmāk katru mēnesi tiks informēts par aktualitātēm projektā. 

Informē: veselības koordinators Baiba Kondriča
 
      Atpakaļ