Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

TALKOJAM SEDĀ!
16.09.2013


 Šosvētdien Sedas biedrība „Cerības pakāpiens” laipni aicināja Sedas iedzīvotājus piedalīties zaļumstādījumu ierīkošanas talkā, ņemot līdzi labu garastāvokli, darbaprieku, kādu darbarīku stādīšanai un katrs savu ceriņa stādu.
Biedrība „Cerības pakāpiens” pavasarī saņēma apstiprinājumu LEADER programmas ietvaros  projektam  „Bērnu un jauniešu brīvdabas aktivitāšu laukuma izveide Sedā”. Projekta ietvaros  ir iecere labiekārtot pašreiz neizmantotu teritoriju, kurā ietilpst asfaltēts bijušais hokeja laukums un plaša zaļā zona ap to - teritorijas zaļajā zonā  stādīt augļu kokus un krūmus, veidot dekoratīvus apstādījumus, uzstādīt dažādus tradicionālus un netradicionālus rotaļu elementus, putnu vērošanas stendu ar izziņas materiāliem. Asfaltētajā daļā izvietot skeita elementus, izveidot interaktīvu zonu, kur ar asfalta krāsu uzzīmēt Vienceļa labirintu; ‘’klasītes’’; Nedēļas dienas; Gadalaikus; Pulksteni; Luksofora gaismas uc.
Iedzīvotāju atsaucība talkot bija patiesi liela. Kopā paveicām daudz - izveidojām  dobi no košumkrūmu, skujeņu un ziemciešu stādiem, iestādījām krāsainu dzīvžogu no fizokarpiem, izveidojām ceriņu stādījumu rindu no iedzīvotāju atnestajiem ceriņu stādiem, iestādījām 12 vasaras un rudens šķirņu ābelītes. 
Sedas pilsētas biedrība „Cerības pakāpiens” saka lielu paldies visiem talkotājiem, kas  svētdienā nežēloja savu brīvo laiku un atrada iespēju padarboties, lai savas pilsētas vidi padarītu pievilcīgāku un interesantāku.

Iveta Ence
Biedrība „Cerības pakāpiens”

Fotogalerija: http://www.strencunovads.lv/index.php?lang=1357&p=7341&og=7428&rg=2013

Foto Ulla Grīnberga un Iveta Ence

 
 
      Atpakaļ