Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

STRENČU NOVADĀ ROSINA IZMANTOT DALĪTĀS ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS IESPĒJAS!
31.01.2013


Iedzīvotāji Vidzemes reģionā aizvien aktīvāk izmanto dalītās atkritumu vākšanas iespējas, un ZAAO aicina arī Strenču novada iedzīvotājus iesaistīties šajā procesā, piedāvājot vairākas iespējas ērtākai šķirošanai – EKO somas un EKO kastes.

EKO somas
Patlaban apkopotā informācija liecina, ka kopš SIA „ZAAO” (ZAAO) piedāvā EKO somu pakalpojumu, trīs gadu laikā to izmantotāju skaits visā apkalpošanas reģionā pieaudzis vairāk nekā četras reizes. Savukārt savākto atkritumu apjoms no 12 kubikmetriem pieaudzis līdz 132 kubikmetriem. EKO soma ir paredzēta izmantošanai galvenokārt privātmājās, lai iedzīvotājiem atkritumu šķirošana būtu ērtāka un pieejamāka. Ikviens var iegādāties EKO somu, aktīvi šķirot tajā savus mājsaimniecības atkritumus, un novietot piepildīto somu brīvi pieejamā vietā pie savas privātmājas. ZAAO darbinieki noteiktās dienās bez maksas to iztukšo (Strenčos – katra mēneša ceturtajā ceturtdienā) un novieto atpakaļ turpmākai lietošanai. Privātmāju iedzīvotājiem, izmantojot EKO somu, iespējams ietaupīt laiku un naudu, jo šķiroto atkritumu izvešana ir bez maksas, samazinās kopējais nododamo sadzīves atkritumu apjoms, tiek ietaupīti arī dabas resursi. EKO somas ikviens var arī pats iztukšot tuvākajā EKO laukumā (Valkā, Austras ielā 10 vai Valmierā, Beātes ielā 47 un Dzelzceļa ielā 5) vai EKO punktos (Strenčos, Sedā, Plāņos un Jērcēnos).
EKO somā drīkst likt:
izlietotu biroja papīru, avīzes, žurnālus, vecas grāmatas iepakojuma papīru,  kartonu, pārtikas dzērienu pakas; izlietotas visa veida un krāsu plastmasas pārtikas dzērienu pudeles; polietilēna plēves un plastmasas kannas, kastes, spaiņus, pudeles (apzīmējums HDPE, PEHD, PP), sadzīves ķīmijas un kosmētikas plastmasas iepakojumus (apzīmējums HDPE; PET; PP); skārda bundžas, konservu kārbas, metāla vākus, korķus u.c. metāla izstrādājumus. Materiāliem ir jābūt tīriem, bez organisko materiālu (ēdiena atlikumi, eļļas u.c.) piejaukumiem. Iepakojuma materiāli jāsaplacina.

EKO kastes
 Apkopojot informāciju par EKO kastēm, to lietotāju skaits ZAAO apkalpošanas reģionā trīs gadu laikā pieaudzis gandrīz uz pusi, savukārt savākto atkritumu apjoms no 13 kubikmetriem pieaudzis līdz 136 kubikmetriem. Šādu pakalpojumu uzņēmums sākotnēji ieviesa, lai uzņēmumos un iestādēs nodrošinātu iespēju – šķirot biroja papīru. Kad EKO kaste ir piepildīta, par to jāinformē ZAAO, kura darbinieki nodrošina kastes iztukšošanu. Šis pakalpojums ir bez maksas un pieejams jebkuram uzņēmumam vai iestādei, kā arī daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem. Īpaši aicinām arī iedzīvotājus pašus rosināt savus namu pārvaldniekus ierīkot EKO kastes kāpņutelpās, ņemot vērā, ka pastkastītēs aizvien pieaug dažādu izplatīto reklāmas materiālu apjoms, un cilvēki nereti tās mēdz atstāt turpat kāpņutelpās, piemēram, radiatoros vai uz palodzēm.
EKO kastē drīkst likt:
izlietotu biroja papīru, avīzes, žurnālus, reklāmas bukletus, skrejlapas vai citus drukātos reklāmas un preses  izdevumus.

Iedzīvotāji gan par pakalpojumiem, gan aktualitātēm nozarē visērtāk un ātrāk var uzzināt www.zaao.lv. E-pasts: zaao@zaao.lv, tālr. 64281250. 

Informācijai:
Lija Ozoliņa
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Mob.: 26548855
Tālr.:64281250
Fakss:64281251
 
www.zaao.lv
 
      Atpakaļ