Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

NOSLĒDZIES PROJEKTU KONKURSS "SABIEDRĪBA AR DVĒSELI 2017"
08.06.2017


Ir noslēdzies Strenču novada pašvaldības izsludinātais un administrētais projektu konkurss “Sabiedrība ar dvēseli 2017”, kurā no nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotāju grupām tika saņemti 4 projektu pieteikumi par kopējo pieprasītā finansējuma summu 1 943,74 eiro.

2017.gada konkursa prioritātes:

=         publiski pieejamu aktīvās atpūtas, kultūrvēsturiskas nozīmes vietu pilnveidošana un labiekārtošana;

=         namu kopīpašuma labiekārtošana;

=         Strenču novada piederību un atpazīstamību veicinošu materiālo lietu izgatavošana pašdarbības kolektīviem, komandām, NVO, u.c.

Projektu realizācijai pieejamais finansējums konkursa ietvaros- 2000,00 eiro.

Vērtēšanas komisija, ņemot vērā konkursa nolikumā apstiprinātos kritērijus, izvērtēja projektu pieteikumus un lēma atbalstīt visus iesniegtos projektus. Visi projekti iegūs pilnu pieprasīto summu.

Atbalstītie projekti:

1.       Biedrība “Esam Jērcēniem”, projekts Ziemassvētku gaismas Lielajā eglē.

Mērķis: Izrotāt Jērcēnmuižas lielo egli ar Ziemassvētku gaismas virtenēm, radot gaismas objektu, kas Ziemassvētku laikā priecēs ikvienu.

Piešķirtais finansējums: EUR 500,00.

2.       Biedrība “Šūpolēs”, projekts Arī “Tīnei” spēks no Gaujas smelts.

Mērķis: Strenču novada vidējās paaudzes deju kolektīvam “Tīne” izgatavot kvalitatīvus mēģinājumu tērpus ar Strenču novada simboliku.

Piešķirtais finansējums: EUR 484,50.

3.       “Mežvijas” iedzīvotāju grupa, projekts Gaismas starojums.

Mērķis: Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana veicot gaismekļu nomaiņu “Mežvijas” mājas pagalmā.

Piešķirtais finansējums: EUR 499,34.

4.       Strenču novada vidusskolas vecāku padome, projekts Sajūtu- veselības taka.

Mērķis: Paplašināt bērnu, jauniešu un ģimeņu kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas brīvā dabā, labiekārtotā, publiski vienīgā pieejamā aktivitāšu laukumā Strenču pilsētā.

Piešķirtais finansējums: EUR 459,90.

No 2017.gada jūnija līdz decembrim ar Strenču novada pašvaldības atbalstu tiks īstenotas projektos minētās aktivitātes. Informācija par atbalstīto projektu pasākumiem un rezultātiem būs pieejama decembra beigās finansējuma saņēmēju sagatavotajās prezentācijās Strenču novada mājas lapā, sadaļā Sabiedrība ar dvēseli.

Konkursa koordinatore Kristīne Lāce 
 
      Atpakaļ