Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

MEDNIS SLIMNĪCAS PARKĀ
21.04.2015


18. un 19. aprīlī Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas parkā pastaigājās medņu vista, kas no cilvēkiem baidījās tikai ļoti nedaudz. Vistai tuvojoties, tā nesteidzīgi gāja projām. Daudzi cilvēki nāca klāt, lai to apskatītu un nofotografētu. Ir ziņas, ka līdzīgs putns šeit redzēts arī iepriekšējā gadā.

Nav zināms, kā medņu vista ieklīdusi slimnīcas parkā un kādēļ tā nedodas atpakaļ uz mežu. Iespējams, ka putniem, kas visu dzīvi pavada vienā mežu teritorijā, orientēšanās spēja nav pietiekami attīstīta, lai, nonākot pilnīgi svešā vidē, spētu atrast ceļu atpakaļ. Varbūt vista bija piedzīvojusi kādu traumu, piemēram, ielidojusi auto (kaut gan ārēju savainojumu nebija). Taču tie ir tikai minējumi. 

19. aprīlī medņu vista tika noķerta un nogādāta uz tai piemērotu dzīvesvietu - medņu riesta rajonu Valkas virzienā. Mežā putna uzvedība bija normāla un tas uzlaidās augstu priedes zarā.

Mednis Tetrao urogallus ir vistveidīgo kārtas putns. Tēviņi ir zilganmelni, mātītes - rūsganbrūni raibas. Šie putni dzīvo priežu mežos, galvenokārt purvu malās. Pavasarī tēviņi pulcējas riestos, kur dzied un cīnās par mātīšu uzmanību. Galvenā medņu barība ir priežu skujas, pavasarī - spilvju ziedi, vasarā - mellenes. Medni negatīvi ietekmē plaši izcirtumi, kas traucē tiem pārvietoties, kā arī traucējumi pavasarī riesta laikā. Medņu skaits Latvijā samazinās. 

Nereti gadās sastapt „trakos” medņus, galvenokārt medņu gaiļus, kas nebaidās no cilvēka. Iespējams, ka viens no iemesliem šādai uzvedībai ir mežsaimnieciskā darbība vai cita veida traucējums to riesta vietās. Varbūt šis ir iemesls arī šim gadījumam?

Ikviens ir aicināts ziņot gan par medņu, gan citu putnu, zvēru, augu, kukaiņu un citu sugu novērojumiem portālā www.dabasdati.lv.

Šeit var ziņot arī nepazīstamus objektus, kuriem pēc to ieziņošanas eksperti pēc fotoattēliem palīdzēs noteikt to sugu.

Ilze Priedniece, bioloģijas maģistre

 

 
 
      Atpakaļ