Mjas lapas saturs ir Strenu novada domes paums.
Materilu izmantoana iespjama ar atsauci un piln apjom nevis fragmentri.
Strenu novada pavaldba

ENG | LV |


 
 

Aktualittes novad

   

MCBAS LAUKSAIMNIEKIEM
17.01.2017


SIA LLKC Valkas konsultciju birojs aicina pieteikties dalbniekus
mcbm: Augu aizsardzbas ldzeku pareiza, precza un ekonomiska lietoana.
etru dienu mcbu skums: 23.janvr pl.10:00 (26.01.,30.01., un 06.02.), Rgas iel 12A, Valk ( bistro Jumis liel zle) Vairk informcijas last eit
 
      Atpaka