Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

LPMA BIEDRU IKGADĒJĀ KOPSAPULCE
03.04.2014


    27.martā biedrības  "Piļu un muižu asociācijas”  biedri, tai skaitā Jērcēnmuiža  no Strenču novada  piedalījās LPMA biedru ikgadējā sapulcē.
    Sapulcē tika sniegts ieskats par Kultūrpolitikas aktualitātēm Latvijā un Eiropas Savienībā  ņemot vērā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodu /2014.-2020. gads/.
Piļu un muižu īpašnieki ieguva Informāciju par iespējām piesaistīt  finansējumu gan no Ekonomikas ministrijas , Vides aizsardzības un reģionālās  attīstības ministrijas, Kultūras ministrijas,  kā arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības  inspekcijas administrēšanā nodotajiem ES fondu līdzekļiem. Uzsvērts tika, ka uzmanība tiks pievērsta lielajiem  objektiem, kur ir liela tūristu plūsma, mazāki objekti varētu apgūt līdzekļus, veidojot klasterus jeb pudurus ( vairāki sadarbības partneri).
 Atskats un nākotnes vīzijas tika iezīmētas arī par asociācijas darbu. Veiksmīgi norisinājusies Leģendu nakts Latvijas pilīs un muižās. Jērcēnmuiža arī bija viena no šīs akcijas dalībniekiem un pasākumu  2013.gada 26. oktobrī apmeklēja vismaz 60 interesenti. Visa gada laikā Jērcēnmuižu apmeklējuši apmēram 500 viesi, neskaitot tos, /riteņbraucējus un brīvdienu tūristus/, kas viesojušies, nepiesakot vizīti un individuāli apskatot muižas kompleksa apkārtni un Kaņepju ozolu .
  Nākotnē asociācija uzsvēra sadarbības virzienu visām Baltijas valstu - Lietuvas , Latvijas, Igaunijas pilīm un muižām, veidojot saistītus tūrisma maršrutus. Varam atzīmēt, ka Strenču novads jau ir veicis iestrādes, iesaistoties projektā Via Hanseatica tūrisma maršrutu izstrādē, kur apvienojušās Latvija, Igaunija un Krievija.  Jērcēnmuiža ir iekļauta kā objekts jau izveidotos maršrutos, ko piedāvā Via Hanseatica, izmantojot visus pēdējos tehnoloģiju sasniegumus, lai atvieglotu ceļojumu un informācijas pieejamību par iekļauto objektu. 
Asociācijas aktivitātes 2014.gadā:

  • Leģendu nakts 25.oktobrī,
  • Muižnieku turnīrs Balvos 21.augustā,
  • Lapu grābšanas talkas rudenī Latvijas pilīs un muižas.
    Muižai pirmie apmeklētāji jau ir bijuši un jau ir pieteikušās grupas turpmākajos mēnešos.

                                       Ilvija Ķimse - Jērcēnu pagasta bibliotēka –informācijas centrs
 
      Atpakaļ