Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

IEKLAUSĀMIES SEDAS ŪDEŅU STĀSTOS
19.09.2015


Dabā jau manāmas pirmās rudens zīmes, tāpēc Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas vides inspektores Rūtas Zepas vadībā 37 cilvēku grupa un viens suns  šodien, 19. septembrī devās ieelpot rudens smaržas un ieklausīties Sedas ūdeņu stāstos. Rudenīgais pārgājiens notika pasākumu cikla “Sedas purvs četros gadalaikos” ietvaros, ko organizē Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Strenču novada pašvaldību.

Rīts iesākās Jērcēnu Mednieku namā, kur uzzinājām par hidroloģiskajiem procesiem Sedas purvā. Uzzinājām par purva veidošanos, kūdras izstrādi un purva pārveidošanos pēc tā. Hidrobiologa Jāņa Pērles stāstījumu papildināja vizuālā informācija.

Kad teorija bija uzzināta, devāmies praktiskā ekspedīcijā - pārgājienā, kas iesākās ar Sedas dīķu apskati no putnu vērošanas torņa. Pēc tam devāmies gar dabas lieguma “Sedas purvs” DR malu. Ceļš veda gan pa šaursliežu dzelzceļu, pa kuru tiek transportēta kūdra, gan senākām un jaunākām kūdras izstrādes vietām, kas pamazām aizaug un ļoti lēni pārvēršas. Priecājāmies par bagātīgajām staipekņu audzēm, viršu un ūdens klajumiem. Satikām arī purva iemītnieci melno odzi. Daži pārgājiena dalībnieki pamanījās arī sabekot.

Pārgājiena dalībnieku sastāvs bija dažāds - sākot no četrgadīga tūrista līdz pat sirmgalvjiem, taču visi bija gandarīti par uzzināto un ieraudzīto. Dabas bagātības ir nenovērtējamas, vienmēr pārsteidzošas un jauniem atklājumiem bagātas. Paldies Rūtai par iespēju uzzināt atkal ko jaunu par Sedas purva bagātībām!

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste 

Ielādēju... 
      Atpakaļ