Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

GAUJAS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBA AICINA
12.10.2015


“Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrībā” šobrīd ir apvienojušās 12 Gaujas upes baseina pašvaldības. Biedrības mērķis ir rūpēties par Gauju un tās pietekām nodrošinot kompleksu apsaimniekošanas projektu realizāciju. Viena no galvenajām proritātēm ir zivju resursu pavairošana, īpašu uzmanību veltot lašiem, taimiņiem, forelēm, alatām, nēģiem un zušiem. Rezultatīvs darbs nav iespējams bez sabiedrības iesaistīšanās un atbalsta. 

Ir sācies lašveidīgo zivju nārsta laiks. Tieši dabīgais nārsts var būt visproduktīvākais, ja tam ir piemēroti laika apstākļi un ja to netraucē maluzvejnieki. Mūsu spēkos nav pavēlēt dabai, bet mēs kopā varam pasargāt zivis no maluzvejniekiem, kas bieži bez žēlastības iznīcina gan pašas zivis, gan daudzus simtus tūkstošu potenciālo pēcnācēju.

Šogad “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” kopā ar Valsts Vides dienestu, Dabas aizsardzības pārvaldi, Valsts policiju, Zemessardzi un brīvprātīgajiem, ir izstrādājusi kompleksu Gaujas baseina upju aizsardzības plānu no ietekas jūrā līdz pat augštecei, cik tālu migrē laši. Jau notiek plaši reidi gan pie upēm, gan uz pievadceļiem. Šo reidu mērķis ir aizturēt un sodīt likumpārkāpējus, kas savtīgos nolūkos iznīcina mūsu kopīgo dabas bagātību – Gaujas lašus un taimiņus.

Šai darbā var palīdzēt ikkatrs, jo visai bieži mēs zinām par līdzcilvēkiem, kas liek tīklus vai murdus, iet elektrozvejā, kas tirgo mūsu kopīgā upītē nodurtas zivis. Rezultatīvam darbam informācija ir vissvarīgākā, tāpēc “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” ir izveidojusi informatīvo tālruni, kur visas diennakts laikā iespējams ziņot par novērotajiem likumpārkāpējiem. Biedrība garantē anonimitāti un sola naudas balvas tiem, kuru sniegtā informācija palīdzēs aizturēt maluzvejniekus.

Biedrības informatīvais tālrunis 25442000

Kopā nosargāsim!

Informāciju sagatavoja “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”
 
      Atpakaļ