Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   

AICINA NAKTS ORIENTĒŠANĀS "AUGUSTA JĀŅTĀRPIŅŠ"
22.08.2017


26. augustā plkst. 21.30 

Kustību nodarbības dabā

1. nodarbība

NAKTS ORIENTĒŠANĀS

"AUGUSTA JĀŅTĀRPIŅŠ"

Pulcēšanās plkst. 21.30 pie Plostnieka skulptūras

Starts plkst. 22.00

ESI VESELS STRENČU NOVADĀ! 

 


Nakts orientēšanās

Augusta jāņtārpiņš

Nolikums

1. Mērķis un uzdevumi

1.1.    Aicināt iedzīvotājus pievērst uzmanību aktīva un veselīga dzīvesveida nozīmei dzīvē.

1.2.    Veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos mazāk populāru fizisko aktivitāšu veidos, iedrošināt izmēģināt spēkus neierastos apstākļos.

1.3.    Iesaistīt jaunatni fiziskajās aktivitātēs, lai saglabātu un uzlabotu veselību un fizisko sagatavotību, un orientēšanos apkārtējā vidē.

1.4.    Veicināt ģimeņu, līdzcilvēku  un darba kolektīvu savstarpēju sapratni un sadarbību.

2. Sacensību vadība

2.1.  Pasākuma organizatori  - Strenču novada dome.

2.2.  Pasākumu finansiāli atbalsta Eiropas Sociālais fonds un Strenču novada dome.

2.3.  Sacensību vadītājs Indra Lielkāja, mob.tel.  29181232.

3. Vieta un laiks

3.1. Sacensību norises datums 2017. gada 26. augusts

3.2.  Sacensību starts un finišs  pie plostnieka skulptūras Gaujmalā.

3.3.  Pulcēšanās un reģistrācija no 21:30

Kopējs starts 22:00

4. Trase

4.1.   Trases kopējais garums - 5,5 km

4.2.   Trase satur 7 kontrolpunktus (turpmāk tekstā - KP) pilsētas teritorijā, to apmeklēšanas secību izvēlas katrs pats ar mērķi reģistrēties visos KP.

4.3.   Trasi drīkst veikt skrienot, ejot vai nūjojot.

4.4.   Trasi veic bez laika kontroles, bet ar laika limitu 3 stundas.

 5. Dalībnieki

5.1 Dalībnieku vecuma grupas netiek izšķirtas.

5.2 Dalībnieki drīkst startēt kopā ar savu četrkājaino draugu, ja tas netraucē pārējo dalībnieku labklājībai.

5.3 Vecuma ierobežojumi - dalībnieki, kas jaunāki par 16 gadiem startē kopā ar vismaz vienu pieaugušu dalībnieku.

6. Dalības maksa un reģistrācija

6.1.  Dalības maksa ir vienāda gan skrējējiem, gan nūjotājiem, gan vienkārši gājējiem – bezmaksas.

6.2.  Dalībnieku pieteikšanās notiek uz vietas pirms starta, reģistrējoties sarakstā, aizpildot dalībnieka anketu un saņemot trases karti.

7. Skrējēju veselības stāvoklis un ekipējums

7.1.  Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību attiecīgās distances veikšanai un apliecina to ar parakstu pie reģistrācijas.

7.2.  Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.

7.3.  Katram dalībniekam obligāts pieres vai rokas lukturītis un uzlādēts mobilais telefons, kas jāuzrāda reģistrējoties pirms starta.

7.4.  Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai risinātu radušos situāciju un sazinātos ar sacensību organizatoriem pa tālruni +371 29181232 (Indra) vai +371 29436275 (Iveta).

7.5.  Sacensību organizatori pilnvarojuši trases tiesnešus sekot sacensību norisei tā, lai tiktu maksimāli ievēroti pašpietiekamības noteikumi, izslēdzot jebkādu sportista atbalstītāja palīdzību, izņemot gadījumu, ja ir nepieciešama mediķu palīdzība.

7.6.  Ja kāds dalībnieks startē ar nūjām, tās jālieto visu distanci.

7.7. Ja dalībniekam līdzi suns, tam jābūt pie pavadas visu distances laiku.

8. Apbalvošana

8.1.  Veicināšanas balvas  - Pirmajai/jam finišējušajam dalībniekam ar savāktiem visiem KP.

8.2.  Pārsteiguma balvas – izturīgākajam dalībniekam, vissenāk dzimušajam/jai dalībniekam/cei, Jaunākajam dalībniekam/cei.

9. Trases marķējumi

9.1.  Trases KP tiks atzīmēti ar lukturīšiem, un  trases tiesneši katrā KP dalībniekam  ap roku apsies attiecīgas krāsas  lentīti.

9.2.  Marķējumi tiks izvietoti īsi pirms sacensību sākuma un novākti  pēc sacensībām.

9.3.  Ja sacensību laikā esi apmaldījies, centies atgriezties iepriekšējā zināmā vietā, lūdz palīdzību citiem sacensību dalībniekiem vai izmanto mobilo telefonu saziņai ar pasākuma organizatoriem uz iepriekš norādītajiem telefona numuriem.

9.4.  Marķējumus nebojā un neplēs. Ja redzi, ka tas sabojāts, mēģini novietot to  atpakaļ.

10. Fotofiksācija

Sacensību laikā starta/finiša vietā, kā arī trasē atsevišķās vietās darbosies fotogrāfi, kas piefiksēs sacensību gaitu. Organizatoriem ir tiesības mārketinga un reklāmas mērķiem izmantot sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

11. Vispārīgie noteikumi

11.1.   Visiem dalībniekiem jāievēro savstarpējās laipnības un palīdzības noteikumi – neatteikt palīdzību traumu un citu problēmu gadījumos.

11.2.   Sacensību trase nav organizatoru privāta teritorija, tāpēc ar cieņu un izpratni jāizturas pret citiem tur esošiem cilvēkiem, saimniecisko rosību un transporta plūsmu. Ar cieņu un izpratni jāizturas pret sacensību brīvprātīgajiem darbiniekiem un tiesnešiem.

11.3.   Ja redzat, ka trasē sportistam ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, zvaniet uz nolikumā norādīto  mobilā tālruņa numuru un palīdziet nokļūt līdz tuvākajai apdzīvotai vietai vai finišam.

11.4.   Apdzenot citus sportistus, tas jādara pieklājīgi, neapdraudot sevi, citus sportistus.

11.5.   Reģistrējoties skrējienam, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumu un piekrīt tā noteikumiem, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, mēnesis un datums) apkopošanai un publiskošanai atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. un 2. punktam, lai nodrošinātu pasākuma  kvalitatīvu darbību.

12. Izmaiņas nolikumā

12.1.  Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā līdz 26.08.2017.

12.2.  Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.
 
      Atpakaļ