Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktuāla informācija

AKTUĀLA INFORMĀCIJA

 28.04.2017.

 Aptauja personām ar invaliditāti, kuras saņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā

 Lai noskaidrotu cilvēku ar invaliditāti viedokli par asistenta pakalpojuma pašvaldībā atbilstību pakalpojuma saņēmēju vajadzībām, Labklājības ministrija ir sagatavojusi un tīmekļa vietnē http://www.lm.gov.lv/news/id/7572 ievietojusi aptaujas anketu asistenta pakalpojuma saņēmējiem. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti kā izziņas materiāls, lai uzlabotu personu ar invaliditāti iespējas saņemt viņu vajadzībām piemērotu asistenta pakalpojumu.

Labklājības ministrijai ir svarīgs asistenta pakalpojuma saņēmēju viedoklis, tāpēc lūgums aizpildīt aptauju.

Saite uz aptauju - www.visidati.lv/aptauja/1278504231/

20.02.2017.

 Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām

 

Aicinām piedalīties Eiropas Komisijas organizētajā sabiedriskajā apspriešanā, aizpildot anketu tiešsaistē. Aptauja tiek veikta, lai uzzinātu sabiedrības viedokli par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā. 

Aptauja: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/b8906109-22e6-44e5-b3fd-b964ef714765?draftid=d0bde8a5-d8f2-4946-b9a5c222ce67a745&surveylanguage=LV

Informējam, ka aptaujā varēs piedalīties līdz 2017. gada 5. maijam.

 

10.02.2017.

 

Lai sniegtu lielāku valsts atbalstu ģimenēm ar bērniem, pēc ekspertu sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” iniciatīvas šī gada valsts budžetā paredzēti papildus jauni pasākumi vairāk kā 20 miljonu euro apmērā. Tai skaitā - papildus atbalsts “Pirmā mājokļa programmai”, lai ģimenes ar bērniem varētu  saņemt valsts galvojumu kredītam pirmā mājokļa iegādei vai būvniecībai, palielināts ģimenes valsts pabalsts ģimenēs ar 4 un vairāk bērniņiem un valsts minimālā atbalsta apmērs apgādnieku zaudējušiem bērniem. Lai palielinātu iespēju katram bērniņam augt ģimeniskā vidē, arī tiem, kuri palikuši bez vecāku aprūpes, no 2017.gada tiek būtiski palielināts pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu. Savukārt no šī gada 1.jūlija paredzēts piešķirt 25% atlaidi tām daudzbērnu ģimenēm, kas ir “Goda ģimenes kartes” īpašnieki, braukšanai reģionālajā transportā.

Detalizētāk ar pasākumiem un tiem paredzēto finansējumu var iepazīties pielikumā pievienotajā infografikā.

Demogrāfisko lietu centrs savu darbību turpina un šajā gadā plāno īpašu uzmanību pievērst pensiju sistēmas pilnveidošanai bērnu vecākiem un vairākiem citiem jautājumiem, kas saistīti ar ģimeņu atbalstu un bērnu interešu aizsardzību dažādās dzīves jomās.


28.09.2016.

Pateikt paldies...tas ir tik vienkārši kā viens, divi, trīs! 

Līdz 2016. gada 7. oktobrim ikviens Latvijas iedzīvotājs vai organizācija var pieteikt nevalstiskās organizācijas dalībai konkursā “Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam”. Mēs varam pateikt “Paldies!” tiem, kas nojauc robežas starp varu un nevaru, un vieno labestībai LASĪT ŠEIT 

16.08.2016.

Informācija vecākiem, kas audzina bērnus ar invaliditāti LASĪT ŠEIT

28.01.2016.

Atbalsts norēķiniem par elektrību LASĪT ŠEIT

 

8.01.2016.

 

Cietušajiem un to tuviniekiem

 

Informējam, ka no  2016.gada 1.janvāra cietušajiem un to tuviniekiem pieejams bezmaksas atbalsta tālrunis “116006”, kas darbojas katru dienu no plkst.7.00 līdz 22.00, nodrošinot iespēju minētajām personām saņemt emocionālo un psiholoģisko atbalstu, kā arī informāciju par tiesībām un citiem atbalsta dienestiem.

Sīkāk ar informāciju par atbalstu cietušajiem var iepazīties  http://www.cietusajiem.lv/

Juridiskās palīdzības administrācijas informatīvie materiāli pieejami http://www.jpa.gov.lv/informativie-materiali

 

25.11.2015.

 

Uzticības tālruņa akcijas laikā bērni stāsta par vardarbību un emocionālo nomāktību LASĪT ŠEIT

20.11.2015.

 

http://www.strencunovads.lv/aktualitates/socialais-dienests-informe?page=2

http://www.strencunovads.lv/aktualitates/par-aptauju-personam-ar-invaliditati-un-vinu-asisentiem?p

2.11.2015.

 

Strenču novada Sociālais dienests informē, ka no 2016.gada 1.janvāra stāsies spēkā izmaiņas 18.12.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” LASĪT ŠEIT

 

6.10.2015.

VIDZEMES SOCIĀLIE DARBINIEKI VIESOJAS PIE KOLĒĢIEM LIEPĀJĀ :  

http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/129309/

 

10.08.2015.

CEĻŠ LĪDZ ES ATBALSTA PAKĀM:KAS UN KĀ? LASĪT ŠEIT

 

14.07.2015.

CILVĒKI AR INVALIDITĀTI VAR SAŅEMT ASISTENTA PAKALPOJUMUS LASĪT ŠEIT 

26.03.2015.

 BĒRNU UN PUSAUDŽU UZTICĪBAS TĀLRUNIS 116111 PIEEJAMS RĪ APLIKĀCIJĀ

 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunim 116111 ir izveidota bezmaksas aplikācija lietošanai mobilajos tālruņos, kas no šīs nedēļas ir pieejama lejupielādei. Šī ir pirmā uzticības tālruņu aplikācija Latvijā, kas atvieglos un padarīs vēl pieejamākus un ātrākus Uzticības tālruņa 116111 pakalpojumus bērniem un pusaudžiem lasīt šeit

2.03.2015.

 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām", MK noteikumi šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=271251

8.01.2015.

IZGLĪTĪBAS INICIATĪVU CENTRS PIEDĀVĀ LATVIJĀ VĒL NEBIJUŠU PAKALPOJUMU lasīt šeit

22.12.2014.

UZTICĪBAS TĀLRUNIS RĪKO IKGADĒJO ZIEMASSVĒTKU AKCIJU lasīt šeit

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 2014.gada 25. un 26. decembrī rīko tradicionālo Ziemassvētku akciju „Uzticies... Tevi dzirdēs un sapratīs”. Tās laikā uzticības tālrunim īpaši aicināti zvanīt bērni un pusaudži, lai saņemtu bezmaksas psiholoģisko atbalstu un palīdzību Ziemassvētku laikā.


Akcijas norises laikā uzticības tālrunis 116111 strādās no plkst. 9.00 līdz 24.00.


Uzticības tālruņa 116111 uzkrātā pieredze liecina, ka daļa cilvēku tieši Ziemassvētku laikā īpaši asi izjūt savas problēmas – vientulību, nesaprašanos ar citiem cilvēkiem, atstumtību utt. Tādēļ iespēja saņemt atbalstu ir īpaši svarīga. Šādas akcijas uzticības tālruņa speciālisti rīko regulāri jau pēdējos 6 gadus, un interese par tām ir salīdzinoši augsta.


“Mūsu pieredze rāda, ka pat svētku laikā problēmas, ar kurām saskaras bērni, nekur nepazūd! Šajos Ziemassvētkos 25. un 26. decembrī esam pagarinājuši uzticības tālruņa darba laiku līdz pusnaktij, lai bērniem pēc iespējas vairāk būtu iespēja vērsties pēc palīdzības!”, norāda Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktore Amanda Vēja.Uzticības tālrunis 116111 ir bezmaksas tālruņa līnija, zvanot gan no fiksētā, gan mobilā telefona.


Ikdienas darba režīmā uzticības tālruni var sazvanīt katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 23.00, sestdienās no plkst. 8.00 līdz 22.00, svētdienās no plkst. 10.00 līdz 22.00. 

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv


21.11.2014.

ATBALSTS AIZSARGĀTAJIEM ELEKTROENERĢIJAS LIETOTĀJIEM lasīt šeit

12.11.2014.

 

Šorīt Strenču novada domes Bāriņtiesas un Sociālā dienesta darbinieku kabinetos valdīja rosība - tika sagatavots neliels iepriecinājums Latvijas valsts svētkos trūcīgajām ģimenēm ar bērniem. Dāvināšanai tika sagatavots neliels salds pārsteigums - 1 kilograms cukura, kurš kopā ar svētku sveicienu nonāks ģimeņu galdos. Varbūt, ka šis sveiciens darīs mazliet saldāku šo ģimeņu ikdienu. Par dāvinājumu paldies kādam labvēlim, kurš vēlējās iepriecināt 40 konkrētas Strenču novada ģimenes, bet savu vārdu nevēlējās atklāt. Lai visiem saldi un priecīgi svētki!

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste


Iepriecina trūcīgās ģimenes ar bērniem 
      

08.09.2014.

PAR ĪSLAICĪGAS APRŪPES PAKALPOJUMU BĒRNIEM AR INVALIDITĀTI lasīt šeit 

04.09.2014.

 

STRENČU NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS ATGĀDINA
PAR PABALSTU SKOLAS PIEDERUMU IEGĀDEI:

Pabalstu ir tiesības saņemt:

1.      ģimenēm, kuras dienests atzinis par trūcīgām, kuru bērni mācās Strenču novada vidusskolā un tās filiālēs, un nav sasnieguši 18 gadu vecumu;
2.      pabalsts tiek piešķirts EUR 20.00 par katru bērnu vienu reizi gadā no augusta līdz septembrim, iesniedzot izdevumus apliecinošus dokumentus; 
3.      pabalsts tiek piešķirts par katru bērnu;
4.      pabalsts tiek izmaksāts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

04.09.2014. 

INFORMĀCIJA PAR "3+ĢIMENES KARTI" lasīt šeit

04.09.2014.

 Sociālais dienests saka lielu PALDIES visiem, kuri atsaucās lūgumam ziedot dažādas sadzīvē nepieciešamas lietas. Arī šogad lūdzam iedzīvotājus ziedot dažādas lietas – apģērbu, traukus, sadzīves tehniku, rotaļlietas, žurnālus, grāmatas, mīksto inventāru (segas, spilvenus gultasveļu, aizkarus u.c.) Būsim pateicīgi.

04.06.2013.

PIEDĀVĀ JAUNU ATBALSTA MAKSAS PASĀKUMU ĪSLAICĪGA APRŪPE UN UZRAUDZĪBA līdz 2 mēnešiem lasīt šeit